Z-ca Przewodniczącego zaprasza na Komisje Skarg Wniosków i Petycji, która odbędzie się w dniu 16 października 2023 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza i rozpatrzenie dwóch petycji.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Jacek Walczyk