Przewodniczący zaprasza na Komisję Rewizyjną, która odbędzie się w dniu 21 września 2023 roku o godz. 8.30 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Kontrola inwestycji pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Wadlewie”.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Józef Bartkiewicz