Z-ca Przewodniczącego zaprasza na Komisje Skarg Wniosków i Petycji, która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2023 roku o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza i rozpatrzenie skargi WSA z dnia 18 sierpnia 2023 roku.
  3. Analiza i rozpatrzenie skargi mieszkańca Gminy z dnia 17 sierpnia 2023 roku.
  4. Analiza i zakwalifikowanie pisma Sołtysa Sołectwa Drużbice z dnia 14 sierpnia 2023 roku
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Dodatkowo Proszę o zapewnienie pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy w celu odbycia posiedzenia przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji, oraz obecność osób w celu złożenia wyjaśnień w przedmiocie rozpatrzenia skargi.

Z-ca Przewodniczącego
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Jacek Olejnik