Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Wójt Gminy Drużbice i Ośrodek Interwencji Kryzysowej (PCPR w Bełchatowie) zapraszają do skorzystania z  bezpłatnej pomocy psychologa.

Porady będą udzielane w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 15.45- 18.45 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drużbicach - Drużbice 20, I piętro pok. 7.

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Zgodnie z prośbą Ministerstwa Zdrowia, Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej informujemy, że Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych od grudnia 2017 roku prowadzi Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego.

W ramach ww. przedsięwzięcia psychologowie, lekarze psychiatrzy, prawnicy i pracownicy socjalni udzielają bezpłatnej, anonimowej i całodobowej pomocy telefonicznej (800-70-2222) i online (czat, email). Szczegóły dotyczące działalności Centrum można znaleźć na stronie internetowej liniawsparcia.pl

Dobry Start 300 dla ucznia

Świadczenie „DOBRY START” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, raz w roku, na dziecko lub osobę uczącą się, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci i osoby uczące się legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach, Drużbice 20, 97-403 Drużbice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: starszy referent.

Pełna treść ogłoszenia
Logo projektu

Projekt „Podejmij działanie!” jest realizowany przez FT Polska. Jego celem jest aktywizacja zawodowa osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu z przyczyn niedotyczących pracowników, pod kątem zapobiegania dezaktywizacji zawodowej oraz łagodzenia skutków zwolnień (m.in. restrukturyzacji).

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania na stronie projektu "Podejmij Działanie!"