Projekt „Podejmij działanie!” jest realizowany przez FT Polska. Jego celem jest aktywizacja zawodowa osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu z przyczyn niedotyczących pracowników, pod kątem zapobiegania dezaktywizacji zawodowej oraz łagodzenia skutków zwolnień (m.in. restrukturyzacji).

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania na stronie projektu "Podejmij Działanie!"