Dobry Start 300 dla ucznia

Świadczenie „DOBRY START” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, raz w roku, na dziecko lub osobę uczącą się, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci i osoby uczące się legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka.

Od 1 lipca 2018 roku wnioski można składać on-line przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: empatia.mpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2018 roku drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach, Drużbice 20.

Na wnioski złożone w lipcu i sierpniu rodziny otrzymają wsparcie najpóźniej do 30 września 2018 roku, natomiast na złożone w terminie późniejszym wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej w przeciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku. Wnioski w ramach programu „Dobry start” będą przyjmowane do 30 listopada 2018 roku.

Uwaga! Świadczenie „DOBRY START” nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

Bliższych informacji na temat programu „DOBRY START” udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach, Drużbice 20, tel. 44 631 10 13.