Al-Anon – siła i nadziela dla rodzin i przyjaciół osób uzależnionych od alkoholu

W minioną niedzielę z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drużbicach mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość spotkania i wysłuchania świadectw osób reprezentujących wspólnotę wsparcia Al-Anon.

Z Preambuły Al-Anon: Grupy Rodzinne Al-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieją one w tym celu, aby rozwiązywać wspólne problemy przez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Jesteśmy przekonani, że alkoholizm jest chorobą rodzinną i że zmiana naszego nastawienia może przyczynić się do jej wyleczenia.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (PCPR w Bełchatowie) zaprasza do korzystania z pomocy psychologa. Porady będą udzielane bezpłatnie w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 16.00 - 18.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drużbicach Drużbice 20, I piętro, pok.7

Pierwsze spotkanie odbędzie się 05.08.2019 r.

b_230_0_16777215_00_images_banners_300plus.png

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, raz w roku, na dziecko lub osobę uczącą się, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci i osoby uczące się legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka.

Rodzina 500+

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun prawny dziecka.

Od 1 lipca 2019 roku wnioski można składać on-line przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: empatia.mpips.gov.pl, bankowość elektroniczną oraz PUE-ZUS.

Od 1 sierpnia 2019 roku wnioski można składać drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach, Drużbice 20, pokój nr 4.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drużbicach przyłącza się do działań podjętych przez Krajową Radę Związków Abstynenckich zmierzających do delegalizacji reklamy i promocji napojów alkoholowych.

Osoby zainteresowane udzieleniem poparcia dla tej inicjatywy zapraszamy do siedziby GKRPA w Drużbicach Drużbice 20 ( budynek Ośrodka Zdrowia) celem podpisania petycji kierowanej do Kancelarii Senatu RP.

Klauzula RODO