Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach zatrudni pracownika socjalnego. Osoby zainteresowane, posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego mogą składać dokumenty rekrutacyjne do dnia 1 lipca 2024 r. do godz. 15.30. Szczegóły w załączonym ogłoszeniu o naborze.

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna

            Uprzejmie informujemy, że PCPR w Bełchatowie wydało Komunikat w sprawie naboru wniosków w programie „Aktywny samorząd 2024”. Program dotyczy pomoc dla osób niepełnosprawnych na pokrycia kosztów nauki w szkołach policealnych i wyższych oraz likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.”

Komunikat w sprawie naboru wniosków w programie „Aktywny samorząd 2024”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach informuje, iż od dnia 01.02.2024r. zmieni się nasz nr konta bankowego na Santander Bank Polska S.A. 45 1090 2705 0000 0001 5654 0163

Informacja o zmianie rachunku bankowego GOPS Drużbice