Ośrodek Interwencji Kryzysowej (PCPR w Bełchatowie) zaprasza do korzystania z pomocy psychologa

Jeśli bezskutecznie starasz się powiększyć rodzinę, jeśli chcesz stworzyć dom dla dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej – przyjdź do Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi lub Filii ROA w Piotrkowie Trybunalskim.

Ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji następuje na wniosek osoby uprawnionej składany odpowiednio do organu rentowego wypłacającego emeryturę lub rentę, m.in. ZUS i KRUS.

Wciąż można składać wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia dobry start w wysokości 300 zł. Świadczenie przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 listopada 2019 r.