Program Pomocy Dzieciom

Program Pomocy Dzieciom został utworzony w 2013 roku i jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu,

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach ogłasza nabór na stanowisko: opiekunka środowiskowa

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie realizuje projekt RPO WŁ (V) - 2019-2020 pod nazwą: "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (V) realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020".

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach ogłasza nabór na stanowisko: opiekunka środowiskowa

Od 1 października 2018r. Przy Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie istnieje jednostka, realizująca świadczenia zdrowotne – ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (ZLŚ). Zespół zajmuje się leczeniem, rehabilitacją osób dorosłych chorujących psychicznie, które zamieszkują powiat bełchatowski.

Zespół Leczenia Środowiskowego zajmuje się leczeniem osób, które ze względu na występujące objawy, problemy w codziennym funkcjonowaniu oraz niedostatecznie oparcie społeczne mają trudności w korzystaniu z leczenia ambulatoryjnego, ale jednocześnie nie wymagają aktualnie hospitalizacji.