Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach, Drużbice 20, 97-403 Drużbice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: starszy referent.

Pełna treść ogłoszenia
Logo projektu

Projekt „Podejmij działanie!” jest realizowany przez FT Polska. Jego celem jest aktywizacja zawodowa osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu z przyczyn niedotyczących pracowników, pod kątem zapobiegania dezaktywizacji zawodowej oraz łagodzenia skutków zwolnień (m.in. restrukturyzacji).

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania na stronie projektu "Podejmij Działanie!"

Program Pomocy Dzieciom

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Pełna treść informacji

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny na umowę o pracę

Pełna treść ogłoszenia
Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta rodziny

Jeśli jesteś w wieku 18 – 24 lata, nie uczysz się, nie pracujesz i nie uczestniczysz w żadnej formie szkoleń

Zapraszamy do udziału w programie unijnym współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki uzupełnisz lub podniesiesz swoje kwalifikacje.

Pełna treść informacji