Ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji następuje na wniosek osoby uprawnionej składany odpowiednio do organu rentowego wypłacającego emeryturę lub rentę, m.in. ZUS i KRUS.

Wciąż można składać wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia dobry start w wysokości 300 zł. Świadczenie przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 listopada 2019 r.

W związku z przystąpieniem Gminy Drużbice do realizacji resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach poszukuje osoby chętnej do świadczenia usług opiekuńczych oraz osób ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym zainteresowanych świadczeniem na terenie gminy Drużbice specjalistycznych usług opiekuńczych.

Al-Anon – siła i nadziela dla rodzin i przyjaciół osób uzależnionych od alkoholu

W minioną niedzielę z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drużbicach mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość spotkania i wysłuchania świadectw osób reprezentujących wspólnotę wsparcia Al-Anon.

Z Preambuły Al-Anon: Grupy Rodzinne Al-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieją one w tym celu, aby rozwiązywać wspólne problemy przez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Jesteśmy przekonani, że alkoholizm jest chorobą rodzinną i że zmiana naszego nastawienia może przyczynić się do jej wyleczenia.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (PCPR w Bełchatowie) zaprasza do korzystania z pomocy psychologa. Porady będą udzielane bezpłatnie w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 16.00 - 18.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drużbicach Drużbice 20, I piętro, pok.7

Pierwsze spotkanie odbędzie się 05.08.2019 r.