Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie informuje, że w dniu dzisiejszym rozpoczyna działalność Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.

„Centrum Usług Społecznych dla Powiatu bełchatowskiego”

Wypożyczalnia mieści się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Czapliniecka 66, 97-400 Bełchatów.

Czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30-15.30.

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów MACIERZ

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „MACIERZ” informuje o realizacji od lutego do grudnia 2018 r. zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z zakresie pomocy pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw i osobom im najbliższym.

OŚRODEK DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
ŚWIADKÓW PRZESTĘPSTW I OSÓB IM NAJBLIŻSZYCH
Bełchatów przy ulicy Wyszyńskiego 42 (dom parafialny)

Pełna treść informacji
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Wójt Gminy Drużbice i Ośrodek Interwencji Kryzysowej (PCPR w Bełchatowie) zapraszają do skorzystania z  bezpłatnej pomocy psychologa.

Porady będą udzielane w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 15.45- 18.45 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drużbicach - Drużbice 20, I piętro pok. 7.

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Zgodnie z prośbą Ministerstwa Zdrowia, Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej informujemy, że Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych od grudnia 2017 roku prowadzi Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego.

W ramach ww. przedsięwzięcia psychologowie, lekarze psychiatrzy, prawnicy i pracownicy socjalni udzielają bezpłatnej, anonimowej i całodobowej pomocy telefonicznej (800-70-2222) i online (czat, email). Szczegóły dotyczące działalności Centrum można znaleźć na stronie internetowej liniawsparcia.pl

Dobry Start 300 dla ucznia

Świadczenie „DOBRY START” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, raz w roku, na dziecko lub osobę uczącą się, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci i osoby uczące się legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka.