gallery1

Maria Strzałkowska, Danuta Gellnerowa, Bożena Forma - wiersze tych i innych znanych autorów poezji dla najmłodszych recytowały w piątek 29 marca, dzieci biorące udział w konkursie „Wiosna w poezji dziecięcej”. W punkcie przedszkolnym w Suchciach zaprezentowało się 9 przedszkolaków ( z PP w Suchcicach i  z PP w  Drużbicach) oraz uczniów klasy „0” z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Drużbicach.

Fundacja Promocji Gmin Polskich

Gmina Drużbice podpisała umowę z Fundacją Promocji Gmin Polskich o dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego”. W ramach zadania zaplanowano przeszkolenie 96 mieszkańców naszej gminy z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych.

Przyszła wiosna - ruszają inwestycje

Ponad 120 tysięcy złotych będzie kosztowała budowa wodociągu w miejscowości Wola Głupicka. Wykonawcę zadania wyłoniono w marcu, w trybie przetargu nieograniczonego. W ramach tego zadania zostanie wybudowane 816 metrów bieżących rurociągu z rur PE wraz z odgałęzieniami i hydrantami.

gallery1

Ochotnicza Straż Pożarna w Wadlewie podpisała z Lokalną Grupą Działania „Dolina Rzeki Grabi” umowę o powierzenie grantu pn.: „Międzypokoleniowa integracja mieszkańców Gminy Drużbice” w ramach projektu grantowego Promujemy Dolinę Grabi i jej dziedzictwo. Działanie obejmować będzie m.in. warsztaty z wypieku chleba, warsztaty rękodzieła (decoupage), wyjazd integracyjno – krajoznawczy po obszarze LGD Dolina Rzeki Grabi, który będzie okazją do do poznania historii, zabytków i walorów przyrodniczych każdej z 9 gmin wchodzących w skład LGD. Posumowaniem zadania będzie organizacja festynu rodzinnego. Na realizację tego projektu OSP Wadlew, pozyskało kwotę 32.950,00 zł.

Twoja firma lub organizacja też chce pozyskać finansowe wsparcie? LGD "Dolina rzeki Grabi"ogłasza kolejne nabory: 
➡️ https://bit.ly/2uvAwQD
➡️ https://bit.ly/2Wvou5I
➡️ https://bit.ly/2UeKdl8

gallery1

Program Solidarność. Podaj dalej! to projekt realizowany od 2016 roku równolegle we Francji, Chorwacji, Hiszpanii i w Polsce. Opiera się na prostym pomyśle przypominającym ideę „wiadomości w butelce”. Co roku, 21 marca, podczas Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją i Rasizmem młodzi ludzie wysyłają kartki pocztowe z przekazem solidarności

gallery1

20 marca w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie odbyła się II edycja Powiatowego Konkursu Historycznego „Drogi Polaków Do Niepodległości”, którego celem było zainteresowanie uczniów historią, poszerzenie wiedzy historycznej dotyczącej ziem polskich w pierwszej połowie XIX wieku oraz integracja szkół powiatu bełchatowskiego.

gallery1

Kim tak naprawdę jest leśniczy i na czym polega jego codzienna praca? Jakie gatunki drzew rosną w pobliskich lasach i jak rozpoznać ich sadzonki? Tego wszystkiego dowiedzieli się dziś uczniowie klasy 4 Szkoły Podstawowej w Wadlewie. Prelekcję dla młodych słuchaczy przygotowali: Pan Mariusz Stępnik – leśniczy leśnictwa Głupice oraz Pani Magdalena Szczepaniak – specjalistka ds. edukacji z Nadleśnictwa Bełchatów.

VI sesja Rady Gminy Drużbice

14 marca 2019 r. w budynku po byłej szkole w Suchcicach odbyła się sesja Rady Gminy Drużbice. W obradach, które otworzyła Przewodnicząca Sylwia Stelmach-Piątkowska, uczestniczyli: Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki, Skarbnik Gminy Grażyna Niemczyk, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Gminy oraz sołtysi.