gallery1

20 marca w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie odbyła się II edycja Powiatowego Konkursu Historycznego „Drogi Polaków Do Niepodległości”, którego celem było zainteresowanie uczniów historią, poszerzenie wiedzy historycznej dotyczącej ziem polskich w pierwszej połowie XIX wieku oraz integracja szkół powiatu bełchatowskiego.

Szkołę Podstawową w Drużbicach reprezentowała drużyna w składzie: Marta Piestrzyńska, Natalia Szumigaj i Karol Miłkowski (wszyscy z klasy VIII) pod opieką pani Moniki Stachurskiej.

W pierwszym etapie uczestnicy konkursu rozwiązywali indywidualnie test składający się z 15 pytań otwartych. Nasza drużyna z tym zadanie poradziła sobie najlepiej, uzyskując 38 punktów. Następnie odbyło się siedem rund II etapu. Wśród zadań były pytania z zakresu znajomości wydarzeń, postaci historycznych, rozpoznawania tytułów i autorów obrazów.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

  • I miejsce Szkoła Podstawowa w Drużbicach,
  • II miejsce Szkoła Podstawowa nr 8 w Bełchatowie,
  • III miejsce Szkoła Podstawowa nr 4 w Bełchatowie,
  • IV miejsce Szkoła Podstawowa nr 12 w Bełchatowie.

Gratulujemy naszej drużynie naprawdę wysokiego poziomu wiedzy historycznej.

Tekst nadesłała Pani Monika Stachurska