gallery1

Jest łącznikiem, managerem, organizatorem i administratorem, który najlepiej zna potrzeby swoich mieszkańców i wie, jak zadbać o to, by ludziom na wsi żyło się wygodniej. 11 marca sołtysi w całej Polsce obchodzili swoje święto. Gminne obchody Dnia Sołtysa w Drużbicach rozpoczęły się złożeniem życzeń przez Przewodniczącą Rady Gminy Panią Sylwię Stelmach-Piątkowską oraz Wójta Gminy Drużbice Pana Tomasza Głowackiego:

„Składam Państwu serdeczne gratulacje w związku z objęciem funkcji sołtysa. Zostaliście Państwo obdarzeni ogromnym zaufaniem, którego mam nadzieję, nie zawiedziecie. Życzę zdrowia, radości i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wielu wspaniałych pomysłów na rozwój Waszych wsi”.

W związku z tym, że niedawno odbyły się wybory na urząd sołtysa – Gospodarze Wsi – złożyli uroczyste ślubowanie. Każdy otrzymał również drobny upominek.

Na spotkaniu z sołtysami obecne były: Przewodnicząca Gminnej Spółki Wodnej Pani Bogusława Kardas oraz Skarbnik Gminy Pani Grażyna Niemczyk. Prelekcję dotyczącą edukacji konsumenckiej, w zakresie zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa, przygotował Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bełchatowie Pan Piotr Porzeżyński.

Spotkanie było również doskonałą okazją do wspólnych rozmów, wymiany doświadczeń i zapoznania się.