gallery1

Spotkały się, by wymienić poglądy, doświadczenia, przedstawić swoje oczekiwania, a przede wszystkim poznać się. 14 marca w świetlicy wiejskiej w Drużbicach-Kolonii odbyło się spotkanie z przedstawicielkami lokalnych kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń, zorganizowane z inicjatywy Wójta Gminy Drużbice Pana Tomasza Głowackiego oraz p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej Pana Radosława Kamińskiego. W spotkaniu udział wzięła również Przewodnicząca Rady Gminy Drużbice Pani Sylwia Stelmach-Piątkowska – jednocześnie członkini koła gospodyń z Drużbic.

Po nowelizacji ustawy o KGW, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bełchatowie, zarejestrowało się 8 kół z terenu gminy Drużbice. Są to: KGW Chynów, KGW Drużbice, KGW Podstoła, KGW Rasy, KGW Rożniatowice, KGW Stefanów, KGW Wadlew oraz KGW Zwierzyniec. Kilka z nich prężnie działa już od lat, promując naszą gminę, tradycje i lokalne przysmaki w całym kraju. Są także zupełnie nowe, które powstały właśnie tuż po wejściu w życie nowych regulacji prawnych. Podczas spotkania padły deklaracje wzajemnej współpracy i podejmowania inicjatyw na rzecz promocji działalności kół oraz lokalnych stowarzyszeń, które również działają na rzecz rozwoju swoich wsi.

„Jesteście, moje Drogie Panie, bardzo ważnym ogniwem łączącym lokalną społeczność. Dzięki Wam wieś tętni życiem. Skupiacie wokół siebie osoby młode, którym przekazujecie niezwykle cenną wiedzę, jakiej nie nauczą się z żadnej książki. Integrujecie mieszkańców, a co najważniejsze kultywujecie piękne, lokalne tradycje” – podkreślał Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki.

Wspólne rozmowy umilał poczęstunek, który przygotowały oczywiście nasze gospodynie.