Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje, XVII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 19 maja 2020 r. /wtorek/ o godz. 11.00 w świetlicy wiejskiej w Hucisku.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje, w trybie nadzwyczajnym, XV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. /piątek/ o godz. 11.00 w hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drużbicach.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 16 marca 2020 roku ( poniedziałek ) o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Przewodniczący zaprasza na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która odbędzie się w dniu 5 marca 2020 roku o godz. 15.00 w Budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 r. /środa/ o godz. 12.00 w budynku po byłej szkole w Suchcicach

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 roku o godz. 10.00 w budynku po byłej szkole w Suchcicach.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2020 roku o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 roku o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.