Przewodniczący zapraszają na wspólne posiedzenie łączonych Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 roku, o godz. 12.30 w Suchcicach 61.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego.
  4. Analiza i zaopiniowanie planu pracy KOKiPP na 2023 rok.
  5. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie zmian w budżecie na 2023 rok oraz WPF na lata 2023-2031.
  6. Analiza i zaopiniowanie projektu uchwały w zakresie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
  7. Analiza i zaopiniowanie uchwały w zakresie strategii, pozyskiwania funduszy zewnętrznych, zamówień publicznych, inwestycji i gospodarki przestrzennej.
  8. Analiza i zaopiniowanie planu pracy KFGRiOŚ na 2023 rok.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie posiedzenia komisji..

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Okruszek

 

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury
i Porządku Publicznego

Jarosław Śmigielski

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).