Przewodniczący zaprasza na Komisję Rewizyjną, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2021 roku o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2021 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Drużbice 77A.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 roku, o godz. 08.00 w Sali OSP w Drużbicach.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXXII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 10.00 w sali OSP w Drużbicach.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1372) na wniosek Wójta Gminy Drużbice, zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy na dzień 9 listopada 2021 roku, która odbędzie się w trybie nadzwyczajnym o godz. 9.30 w Sali OSP w Drużbicach.

Zapraszam na wspólne posiedzenie łączonych komisji: KFGRiOŚ, KOKiPP, KSSiZ, KR, KSWiP, które odbędzie się 9 listopada 2021 r. o godzinie 11.00 w Sali OSP w Drużbicach.

Przewodniczący zaprasza na Komisję Rewizyjną, która odbędzie się w dniu 21 października 2021 roku o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 30 września 2021 roku, o godz. 10.30 w Sali OSP w Drużbicach.