Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2022 roku o godz. 9:30 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Przewodniczący zapraszają na wspólne posiedzenie łączonych Komisji Finansowo- Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2022 roku, o godz. 8.00 w Sali OSP w Drużbicach.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XLIV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 21 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w sali OSP w Drużbicach.

Przewodnicząca Rady Gminy Sylwia Stelmach – Piątkowska zaprasza na wspólne posiedzenie łączonych komisji: Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, Komisji Spraw, Społecznych i Zdrowia, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się 4 listopada 2022 r. o godzinie 9.00 w Sali OSP w Drużbicach.

Przewodniczący zaprasza na Komisję Rewizyjną, która odbędzie się w dniu 31 października 2022 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz.559 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Drużbice, zwołuję XLIII Sesję Rady Gminy, w trybie nadzwyczajnym, która odbędzie się w dniu 12 października 2022 r. o godz. 15.00 w sali OSP w Drużbicach.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Drużbice, zwołuję XLII Sesję Rady Gminy w trybie nadzwyczajnym, która odbedzie się w dniu 23 września 2022 roku o godz. 10.00 w Sali OSP w Drużbicach.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 13 września 2022 roku, o godz. 13.00 w sali OSP w Drużbicach