Przewodniczący zaprasza na Komisję Rewizyjną, która odbędzie się w dniu 31 października 2022 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Kontrola zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi w m. Pieńki Głupickie”.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Józef Bartkiewicz