Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Drużbice, zwołuję XLII Sesję Rady Gminy w trybie nadzwyczajnym, która odbedzie się w dniu 23 września 2022 roku o godz. 10.00 w Sali OSP w Drużbicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

   a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2022-2031,

Projekt uchwały

   b) zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2022 rok,

Projekt uchwały

   c) zaciagnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciagnietych kredytów i pożyczek,

Projekt uchwały

   d) zaciągnięcia pozyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Projekt uchwały

   e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu

Projekt uchwały

   f) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Strazy Pożarnej w Drużbicach

Projekt uchwały

3. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

mgr Sylwia Stelmach-Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).