Przewodniczący zapraszają na wspólne posiedzenie łączonych Komisji Finansowo- Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2022 roku, o godz. 8.00 w Sali OSP w Drużbicach.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wnioski do protokołów z poprzednich posiedzeń.
  4. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego.
  5. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie zmian w budżecie na 2022 rok oraz WPF na lata 2022-2031.
  6. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Drużbice oraz przyznania dotacji dla jednostek OSP (Rasy, Podstoła, Suchcie) z terenu Gminy Drużbice.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Okruszek


Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury
i Porządku Publicznego

Jarosław Śmigielski

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).