Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje X Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019 r. /piątek/ o godz. 12.00 w budynku po byłej szkole w Suchcicach.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu  20 sierpnia 2019 roku o godz. 12.30 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Przewodniczący zaprasza na Komisję ds. łączenia i podziału jednostek pomocniczych w Gminie Drużbice, która odbędzie się w dniu 22 lipca 2019 roku o godz. 10.00 w Budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 16 lipca 2019 roku o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje IX Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. /piątek/ o godz. 9.00 w Świetlicy Wiejskiej w Hucisku.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 roku o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Przewodniczący zaprasza na Komisję Rewizyjną, która odbędzie się w dniu 30 maja 2019 roku o godz. 9.00 w Budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje VIII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 29 maja 2019 r. /środa/ o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach – Kolonii 122A.