Przewodniczący zaprasza na Komisję Rewizyjną, która odbędzie się w dniu 3 października 2019 roku o godz. 9.00 w Budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza dokumentacji inwestycji drogowej w m. Depczyk
  3. Analiza dokumentacji inwestycji budowy wodociągu w m. Wola Głupicka.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Józef Bartkiewicz