Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu  20 sierpnia 2019 roku o godz. 12.30 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wnioski do protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza spraw i zaopiniowanie uchwał w zakresie finansowo – budżetowym, będących przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy Drużbice.
  4. Analiza spraw i zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie Rolnictwa i Ochrony Środowiska będących przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy Drużbice.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący 
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Okruszek