Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 roku (piątek) o godz. 11.00 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Drużbicach.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 r. /piątek/ o godz. 12.00 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Drużbicach.

Zapraszam na wspólne posiedzenie łączonych komisji, które odbędzie się 19 listopada 2020 r. o godzinie 9.00 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drużbicach.

Przewodniczący zaprasza na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która odbędzie się w dniu 20 listopada 2020 roku o godz. 14.00 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach-Kolonii.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 13 października 2020 roku, o godz. 9.00 w budynku po byłej szkole w Suchcicach.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXI Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 13 października 2020 r. /wtorek/ o godz. 11.00 w budynku po byłej Szkole w Suchcicach.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XX Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 11 września 2020 r. /piątek/ o godz. 10.00 Świetlicy Wiejskiej w Hucisku.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020 roku, o godz. 12.00 w budynku po byłej szkole w Suchcicach.