Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 roku (piątek) o godz. 11.00 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Drużbicach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie projektów uchwał: w zakresie zmiany w budżecie Gminy Drużbice na 2020 rok oraz zmiany WPF na lata 2020 – 2029, będących przedmiotem obrad na sesji Rady Gminy.
  3. Omówienie spraw oraz projektów uchwał w zakresie dot. Rolnictwa i Ochrony Środowiska, będących przedmiotem obrad na Sesji Rady Gminy.
  4. Sprawy różne
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Okruszek