Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXI Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 13 października 2020 r. /wtorek/ o godz. 11.00 w budynku po byłej Szkole w Suchcicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  1. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Drużbice na lata 2020-2024".
  2. w sprawie podziału Sołectwa Rasy i utworzenia sołectwa Nowa Wieś.
  3. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowa Wieś.
  4. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/156/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Rasy.
  5. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/141/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Brzezie.
  6. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/142/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Bukowie Dolne.
  7. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/143/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Bukowie Górne.
  8. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/144/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Chynów.
  9. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/145/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Drużbice.
  10. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/146/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Drużbice – Kolonia.
  11. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/147/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Głupice.
  12. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/150/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Józefów.
  13. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/148/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Gręboszów.
  14. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/149/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Hucisko.
  15. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/151/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Kazimierzów.
  16. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/152/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 rok w sprawie nadania statutu sołectwu Kącik.
  17. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/153/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Kobyłki.
  18. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/154/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Łęczyca.
  19. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/155/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Patok.
  20. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/157/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Rawicz.
  21. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/158/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Rożniatowice.
  22. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/159/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Skrajne.
  23. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/160/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 w sprawie nadania statutu sołectwu Stefanów.
  24. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/161/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Stoki.
  25. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/162/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Suchcice.
  26. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/163/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Teofilów.
  27. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/164/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Teresin.
  28. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/165/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Wadlew.
  29. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/166/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Wdowin.
  30. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/167/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Wdowin - Kolonia.
  31. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/168/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Wola Rożniatowska.
  32. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/169/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Zabiełłów.
  33. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/170/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Zwierzyniec.
  34. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2020 – 2029.
  35. zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2020 rok.
  36. w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożniatowicach, gmina Drużbice.

5. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

6. Przedstawienie informacji nt. analizy oświadczeń majątkowych.

7. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

8. Wnioski i oświadczenia.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).