Zapraszam na wspólne posiedzenie łączonych komisji, które odbędzie się 19 listopada 2020 r. o godzinie 9.00 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drużbicach.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
  2. Ustalenie budżetu gminy na rok 2021.
  3. Ustalenie stawek podatku na rok 2021.
  4. Omówienie projektów uchwał będących przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Gminy Drużbice

mgr Sylwia Stelmach - Piątkowska