Przewodniczący zaprasza na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która odbędzie się w dniu 20 listopada 2020 roku o godz. 14.00 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach-Kolonii.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie skargi z dnia 22 października 2020 roku.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Jacek Walczyk