b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230101_pszok_pszok.png

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Drużbice, iż od początku roku 2023 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drużbicach będzie czynny w piątki w godz. 900 - 1700.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drużbicach, odpady będą przyjmowane do PSZOK po uprzednim zgłoszeniu (do czwartku poprzedzającego dany piątek) do Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Drużbicach.

Przypominamy również, że do PSZOK przyjmowane są odpady zebrane w sposób selektywny wytworzone przez mieszkańców Gminy Drużbice, którzy wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy oraz nie posiadają zadłużenia w tej kwestii.

Regulamin korzystania z PSZOK Drużbice