Kępa, Nowa Wieś, Rasy, Teresin

mtw-pt 1 , papier-czw 4(3), szkło-czw 2(2), bio-2/mies. Pt 1, komunalne 2/mies. Pt 1

Miesiąc Metale i tworzywa sztuczne Papier i tektura Szkło Bio/Popiół Zmieszane odpady komunalne
Styczeń 4     11 (popiół) 11
Luty 7   13 7 (popiół) 7
Marzec 6 26   6 (popiół) 6
Kwiecień 3     3,18 3,18
Maj 2   14 2,15,29 2,15,29
Czerwiec 5 25   13,26 13,26
Lipiec 3     10,24 10,24
Sierpień 7   13 7,21 7,21
Wrzesień 4 24   4,18 4,18
Październik 2     2,16,30 2,16,30
Listopad 6   13 14 (popiół) 14
Grudzień 4 23   11 (popiół) 11

Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6.00 do 20.00

Terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych na rok 2020:

  • 6-7-8 kwietnia
  • 12-13-14 października