Brzezie, Rawicz

mtw-pt 2 , papier-pn 3(3), szkło-czw 2(2), bio-czw3, komunalne 1/mies. Pt 2

Miesiąc Metale i tworzywa sztuczne Papier i tektura Szkło Bio/Popiół Zmieszane odpady komunalne
Styczeń 11 17 (popiół) 11
Luty 8 14 21 (popiół) 8
Marzec 8 18 21 (popiół) 8
Kwiecień 12 18 (bio) 12
Maj 10 9 16 (bio) 10
Czerwiec 14 17 21 (bio) 14
Lipiec 12 18 (bio) 12
Sierpień 9 8 16 (bio) 9
Wrzesień 13 16 19 (bio) 13
Październik 11 17 (bio) 11
Listopad 8 15 21 (popiół) 8
Grudzień 13 16 19 (popiół) 13

Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6.00 do 20.00

Terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych na rok 2019:

  • 15 – 17 kwietnia
  • 14 – 16 października