b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230314_kontrola_kontrola.png

 Na terenie gminy Drużbice od marca rozpoczynają się kontrole nieruchomości w zakresie sprawdzenia wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są podczas kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Sukcesywnie są wysyłane wezwania do właścicieli nieruchomości o przedłożenie zawartej umowy z przedsiębiorcą.

Kontrola w terenie prowadzona będzie przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy i w pierwszej kolejności obejmować będzie nieruchomości, w przypadku których urząd nie posiada informacji w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami.

W związku z tym prosimy mieszkańców o współpracę i sprawne przekazywanie wymaganych dokumentów.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 7) w godzinach pracy urzędu (tj. pon.-pt. 7.30 – 15.30, wt. – 7.30-17.00) lub telefonicznie pod nr tel. (044) 631-10-79 wew. 20.

Podmioty uprawnione do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Drużbice:

Lp.

Nazwa Firmy

Adres /

kontakt

1.      

Wywóz Nieczystości Płynnych

Wiesław Rogoziński

ul. Poznańska 42,

97-425 Zelów

Tel.:698-271-402

2.      

MOTOHOUSE

International Transport Sp. z o. o

ul. Czapliniecka 67,
97-400 Bełchatów

Tel.: 044-632-18-46

3.      

WC SERWIS Sp. Z o. o.

ul. Szybowa 2,
41-808 Zabrze

Tel.: 602-178-102

4.      

„Transport Ciężarowy Usługi Asenizacyjne”

Sławomir Gładys

Mzurki 30,

97-371 Wola Krzysztoporska

Tel.: 512-328-421

5.      

P. T. U. Szambelan

Jarosław Skiba

ul. Nowowolska 56,

95-200 Pabianice

Tel.: 042-213-71-98

6.      

P.U. Jędrula

Andrzej Stasiak

ul. Myśliwska 41/9,

95-200 Pabianice

Tel.: 500-262-616

7.      

Wywóz Nieczystości Płynnych

Krzysztof Pawłowski

ul. Poznańska 50,

97-425 Zelów

Tel.: 603-487-077

8.      

MGRiF

Marta Duda

Os. Dolnośląskie 211/16,

97-400 Bełchatów

Tel.: 514-306-509

9.      

Grzegorz Jeliński Wywóz Nieczystości Płynnych

Zelówek 23,

97-425 Zelów

Tel. 570-942-685