Bukowie Dolne, Bukowie Górne, Hucisko, Kącik, Marki, Rożniatowice, Stefanów, Stoki, Suchcice, Teofilów, Wola Rożniatowska, Wrzosy

mtw-pt 1 , papier-czw 4(3), szkło-pt 1(3), bio-śr 1, komunalne 1/mies. Pt 1

Miesiąc Metale i tworzywa sztuczne Papier i tektura Szkło Bio/Popiół Zmieszane odpady komunalne
Styczeń 5 3 (popiół) 5
Luty 1 6 (popiół) 1
Marzec 1 28 1 6 (popiół) 1
Kwiecień 5 3, 30 (bio) 5
Maj 4 odbiór 30.04 4
Czerwiec 7 27 7 5 (bio) 7
Lipiec 5 3 (bio) 5
Sierpień 2 7 (bio) 2
Wrzesień 6 26 6 4 (bio) 6
Październik 4 2 (bio) 4
Listopad 2 6 (popiół) 2
Grudzień 6 27 6 4 (popiół) 6

Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6.00 do 20.00

Terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych na rok 2019:

  • 15 – 17 kwietnia
  • 14 – 16 października