gallery1

Zakończyły się prace związane z wymianą dachu na remizie OSP w Chynowie. Pieniądze na ten cel - 45 tys. zł w formie dotacji - przekazała strażakom Gmina Drużbice. Obecnie przygotowujemy się również do przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania remizy OSP w Drużbicach, gdzie funkcjonować będzie świetlica wiejska. Na ten cel w tegorocznym budżecie zabezpieczono pół miliona złotych. Przetarg na wykonanie I etapu inwestycji (stan surowy zamknięty) został już ogłoszony.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa zachęca Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie kulinarnym pn. „ Bitwa regionów”.

Pierwszy etap eliminacyjny w danym województwie ma za zadanie wyłonić 3 KGW z regionu, które przedstawią swoją potrawę regionalną. Zgłoszenia będzie można składać w miesiącach maj – lipiec (pierwsza dekada) do właściwego Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa.

Gmina Drużbice przyjazna pszczołom

W Polsce żyje blisko 500 gatunków pszczół, z czego ponad 200 to gatunki zagrożone. Mając na uwadze, jak ważna jest rola tych zapylaczy w przyrodzie Gmina Drużbice przystąpiła do zacnego grona Gmin Przyjaznych Pszczołom. Pierwszym krokiem było zorganizowanie spotkania Wójt Gminy Drużbice Pani Bożeny Zielińskiej z lokalnymi pszczelarzami, którzy bardzo chętnie zadeklarowali pomoc w realizacji wszelkich przedsięwzięć mających na celu ratowanie pszczół.

konkurs dla OSP pod hasłem - Ochotnicza Straż Pożarna w służbie mieszkańców wsi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza konkurs dla OSP pod hasłem "Ochotnicza Straż Pożarna w służbie mieszkańców wsi". Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej o tematyce tytułowej oraz przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami, z dziećmi w przedszkolach i  szkołach w miejscowości, w której zlokalizowana jest OSP. Szczegóły w regulaminie. Zachęcamy do udziału w konkursie! Na zwycięzców czekają cenne nagrody.

Regulamin konkursu
Dzień bez śmiecenia

Gmina Drużbice, jako gmina przyjazna środowisku, zachęca wszystkich mieszkańców do świętowania „ Dnia bez śmiecenia”. Inicjatorami tej idei była młodzież z kilkunastu krajów, działających w ramach programu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży”. W Polsce „Dzień bez śmiecenia” obchodzony jest od 11 maja 2001 r. Wtedy to Sejm RP przyjął kilka ustaw, które regulują kwestie obowiązku przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów. Piękna majowa pogoda sprzyja robieniu porządków w domach, na działkach i w ogródkach. Przypominamy, że w Drużbicach Kol. 86 (na terenie ZUK) działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Czynny jest w każdą sobotę od godz. 9 do 17.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców – rolników Wójt Gminy Drużbice zachęca do skorzystania z profesjonalnej pomocy:

  1. Piotra Kociołka –radnego Gminy Drużbice
  2. Łukasza Pietrasa – rolnika z Wadlewa

przy wypełnianiu wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich w formie elektronicznej.

gallery1

W tym roku druhny i druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych, z terenu gminy Drużbice, świętowali w Rożniatowicach. Mszę ku czci św. Floriana- patrona strażaków, odprawili: ks. proboszcz Mirosław Simka oraz proboszcz parafii Drużbice Wojciech Żelewski.

gallery1

Domowa zalewajka, pogoda ducha i wsparcie najbliższych- to recepta na długowieczność, która świetnie sprawdza się w przypadku Pana Jana Stefaniaka z Drużbic. Dostojny jubilat 5 maja skończył 100 lat! Swoje urodziny świętował w gronie rodziny, przyjaciół i sąsiadów. W uroczystości udział wzięła również Wójt Gminy Drużbice Pani Bożena Zielińska, która uhonorowała jubilata listem gratulacyjnym, kwiatami i skromnym upominkiem.