logo akcji 60+ bezpieczni w ruchu drogowym

W tym roku, po raz drugi, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Policja – partner akcji, przystąpili do realizacji akcji informacyjno – edukacyjnej pod hasłem „60+ bezpieczni w ruchu drogowym”.

gallery1

Są zawsze tam, gdzie ich potrzeba... Ratują to, co inni spisali już na straty ... Często jako pierwsi zjawiają się na miejscu wypadków drogowych ... Walczą z żywiołami i usuwają ich skutki ... To oni ochotniczo lecz z trudem i wysiłkiem pokonują przeszkody i opory... Strażacy, to o nich mowa, świętowali jubileusz 100-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach. To już druga jednostka, która w tym roku świętuje ten piękny jubileusz.

gallery1

Co roku, działające na naszym terenie organizacje pozarządowe – stowarzyszenia i kluby sportowe mogą dzięki wsparciu z budżetu Gminy Drużbice organizować cieszące się zainteresowaniem wśród naszych mieszkańców przedsięwzięcia.

W odpowiedzi na konkurs ofert ogłoszony przez Wójta Gminy Drużbice dotyczący wsparcia zadań z zakresu rozwijania i organizowania przedsięwzięć kulturalnych, upowszechniania kultury fizycznej oraz popularyzowania rodzimej kultury ludowej wśród mieszkańców gminy, dotację otrzymało 5 organizacji. W 2017 roku w budżecie gminy przeznaczono na ten kwotę 50.400,00 zł.

gallery1

Trwają prace związane z termomodernizacją hydroforni w Suchcicach. Zakres prac obejmuje:docieplenie stropu i wykonanie nowego pokrycia dachowego, docieplenie ścian, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz wykonanie ogrzewania elektrycznego. W wyniku ww. prac nastąpi zmniejszenie zużycia energii, a budynek hydroforni odzyska pełną sprawność techniczną oraz estetykę.

gallery1

Zakończyły się prace budowlane związane z realizacją II etapu inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zwierzyniec”. Zakres prac obejmował wykonanie w istniejącym śladzie drogi nowej nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej wraz z  poboczami na długości ok.680 mb. Inwestycja jest kontynuacją przebudowy drogi w Zwierzyńcu rozpoczętej w 2016 Łącznie, w trzech etapach wykonaliśmy 5550 metrów (5,550 km) drogi asfaltowej od DK 485 do Chynowa. Mamy nadzieję, że będzie służyć mieszkańcom przez długie lata.

gallery1

Trwa usuwanie skutków wichury, jaka ubiegłej nocy przeszła nad Gminą Drużbice. Wynikiem niszczycielskiej działalności wiatru są powyrywane linie energetyczne i powalone drzewa. Na szczęście tym razem nie zanotowaliśmy dużych szkód materialnych w gospodarstwach domowych. Jednostki OSP w koordynacji z władzami gminy pracują nad jak najszybszym usunięciem szkód.

gallery1

22 września w Suchcicach odbyło się ZAKOŃCZENIE LATA W GMINIE DRUŻBICE. Głównym punktem spotkania było uroczyste otwarcie wystawy instrumentów muzycznych „Świat Muzyki”.

Wszystkich przybyłych na uroczystość powitała muzyka… Orkiestra „Suchcice i Okolice” zaprezentowała tradycyjne utwory, jak również nowości w ciekawych aranżacjach. Wcześniej głos zabrała Wójt Gminy Drużbice Pani Bożena Zielińska. Przedstawiła losy szkoły, która po likwidacji była w złym stanie technicznym.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w łódzkiem od 1 października 2017 r.

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy w każdej poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tam, gdzie ma najbliżej.