gallery1

Nowy rok szkolny 2017/2018 rozpoczęły także przedszkolaki z naszej gminy. Do przedszkola przybyły dzieci już wcześniej uczęszczające oraz „nowe” - zapisane na obecny rok szkolny.

Podczas pierwszych dni dzieci poznają otoczenie, nawiązują pierwsze znajomości, wspólnie się bawią i uczestniczą w zajęciach. Najdtrudniej, jak to zawsze bywa, jest najmłodszym przedszkolakom. Dzieci te bardzo przeżywają pierwsze poranne rozstania z rodzicami. Jednak czas adaptacji szybko mija i smutne buzie to już rzadkość, a na twarzyczkach przedszkolaków gości uśmiech.

Z wizytą do Przedszkola w Suchcicach udała się Wójt Gminy Drużbice Pani Bożena Zielińska, która powitała najmłodszych mieszkańców w powiększonej i odnowionej sali zabaw. Warto dodać, że prace modernizacyjne polegały na zwiększeniu powierzchni użytkowej przedszkola o dodatkowe pomieszczenie, które pozwoli na komfort pracy i zabawy. Wszystko po to, aby naszym najmłodszym funkcjonowało się lepiej w murach naszych gminnych przedszkoli – mówi Pani Wójt.

Na terenie Gminy działają trzy przedszkola: w Wadlewie, Drużbicach i  Suchcicach. Dzieci z naszej gminy spędzają w nich czas nie tylko się bawiąc. Każdego dnia przedszkola oferują dzieciom ciekawe zajęcia i zabawy mające na uwadze ich zdrowie, bezpieczeństwo, radość oraz wszechstronny rozwój.

W nowym roku szkolnym życzymy wszystkim przedszkolakom samych wesołych i pogodnych dni oraz wspaniałej zabawy!