gallery1

Nawałnica, która przeszła nad naszą Gminą w ubiegły czwartek nad ranem największe szkody wyrządziła w Stefanowie i Suchcicach. Ucierpiało również domostwo w Hucisku. Na pomoc poszkodowanym zaraz po wichurze ruszyła Gmina, która wypłaciła zasiłki na remont dachów. Niestety, rządowe pieniądze nie trafiły do samorządów i Gmina we własnym zakresie udzieliła pomocy poszkodowanym.

Zaraz po nawałnicy poszkodowanych odwiedziła Wójt Gminy Drużbice Pani Bożena Zielińska, która podkreśla, że wszyscy jesteśmy dotknięci tym co się wydarzyło, ale działaliśmy szybko, bo wnętrza domów pozbawionych dachów mogła zniszczyć ulewa. Poszkodowani otrzymali od Gminy zasiłki – wypłaciliśmy je niezwłocznie, bo gmina to wspólnota mająca wykazać się solidarnością, a dla ofiar wichury każda godzina i złotówka jest cenna. Dziękuję Strażakom z Gminy Drużbie, którzy jako pierwsi byli na miejscach zdarzeń i czuwali nad bezpieczeństwem mieszkańców. Ich pomoc w takich sytuacjach jest nieoceniona. Dotkniętym nawałnicą pomocy udzielili również mieszkańcy, którzy wsparli zbiórkę przeprowadzoną w kościele w Suchcicach. – mówi Pani Wójt.

Taka forma pomocy to nie wszystko ze strony Gminy. Powołana została komisja, która udała się na oględziny miejsca zdarzeń w celu oszacowania strat. Występujemy także do Wojewody o zadośćuczynienie i pomoc dla poszkodowanych mieszkańców Gminy Drużbice.