gallery1

W ubiegłą sobotę w budynku po byłej szkole podstawowej w Suchcicach odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP. W zjeździe uczestniczyli delegaci oraz druhowie z poszczególnych jednostek straży. Zebranie miało charakter sprawozdawczy: podsumowano działalność jednostek OSP w minionym roku i przedstawiono plan działań na nowy 2018 r.

uroczyste podsumowanie XXII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKO – PLASTYCZNEGO im. IRENY KWINTO - ŻYCIE BAJKĄ JEST

26 marca 2018 r. w MDK w Lidzbarku Warmińskim odbyło się uroczyste podsumowanie XXII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKO – PLASTYCZNEGO im. IRENY KWINTO ,,ŻYCIE BAJKĄ JEST”. Tematem przewodnim były ,,Bajkowe zwierzoludy”, które stały się inspiracją dla autorów baśni i bajek oraz prac plastycznych.

gallery1

W rozmowach z Wójtem Gminy Drużbice Panią Bożeną Zielińską Mieszkańcy wielokrotnie podkreślali, że profilaktyka wad i schorzeń wzroku jest bardzo ważna.

W odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności Gmina Drużbice wraz z firmą „Na Oku” zorganizowała bezpłatne badanie wzroku skierowane dla mieszkańców gminy, które odbyło się 27 marca w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach.

gallery1

16 marca 2018 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego odbył się finał konkursu ,,Zawody przyszłości”. Wśród drużyn zakwalifikowanych do tego etapu znaleźli się uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rasach.

Zadaniem poszczególnych grup było przedstawienie specyfiki wybranego zawodu w formie wymyślonej historii, która będzie spójna z wykonaną na półfinał prezentacją multimedialną. Ocenie jury podlegały zarówno walory artystyczne jak i zawartość merytoryczna obu wizualizacji.

W efekcie końcowym drużyna rolników w składzie: Karolina Sadurska, Blanka Górna i Krystian Olejnik zajęła I miejsce a drużyna fryzjerów z: Dominikiem Maksalonem, Szymonem Grzejszczakiem i Sewerynem Sakierskim II miejsce w Ogólnołódzkim Konkursie "ZAWODY PRZYSZŁOŚCI 2018".

Gratulujemy uczniom inwencji twórczej i sukcesu, a Pani Izabeli Bechcińskiej – opiekunce grup – zdolnych uczniów.

gallery1

We wtorek w Świetlicy Wiejskiej w Wadlewie odbyło się bezpłatne szkolenie pn.„Zakupy z głową”, które skierowane były dla wszystkich korzystających z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014 – 2020.

gallery1

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Podstole miały podwójną okazję do świętowania. W ubiegłą sobotę odbył się Dzień Kobiet połączony z uroczystością jubileuszową Pani Grażyny Grąckiej, która świętowała 35- lecie przewodniczenia Kołu.

Do Podstoły przybyły delegacje KGW z naszej gminy oraz zaproszeni goście, wśród nich Wójt Gminy Drużbice Pani Bożena Zielińska, Radny Gminy Drużbice Pan Piotr Kociołek z żoną oraz Przewodniczący Kółek Rolniczych w Grabicy Pan Stanisław Maciaszczyk.

gallery1

Na co dzień zajmują się spawami swoich lokalnych społeczności. Są najbliżej mieszkańców i codziennie starają się rozwiązywać ich problemy. Funkcja sołtysa, o której mowa, ma wielowiekową tradycję i coroczne święto obchodzone 11 marca.

zumba

Wójt Gminy Drużbice Pani Bożena Zielińska zaprasza na darmowe zajęcia taneczne z elementami zumby, które odbędą się jutro tj. 7 marca o godz. 17.00 w hali sportowej w Drużbicach.

Zajęcia poprowadzi doświadczony instruktor Pan Mateusz Szałański.