gallery1

Podczas obrad Sejmiku Spółdzielni Uczniowskich w Krakowie ogłoszono wyniki konkursu: „Na Najlepszą Spółdzielnię Uczniowską w Kraju o Puchar Krajowej Rady Spółdzielczej”. Spółdzielnia Uczniowska „Kramik” ze szkoły w Rasach zajęła II miejsce, podobnie jak w ubiegłym roku. Nagrodą rzeczową jest kamera firmy Panasonic.

Warto wspomnieć, że w tym roku spółdzielnia obchodziła 15 – lecie działalności, podczas której Wójt Gminy Drużbice podziwiała członków za efektowne i efektywne promowanie działań spółdzielni oraz ogromne zaangażowanie opiekunów i dyrekcji w pracę tej organizacji szkolnej.

Opiekunka spółdzielni pani Beata Danielczyk została wyróżniona odznaką: „Zasłużony działacz ruchu spółdzielczego”.

Warto dodać, że Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy we współpracy z Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej przygotowuje katalog dobrych praktyk z zakresu zakładania i działania spółdzielni uczniowskich. Spółdzielnia „Kramik” będzie umieszczona jako przykład takich spółdzielni.