gallery1

W dniu 4 XII 2017 r. w III Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie odbyło się rozstrzygnięcie IV Powiatowego Konkursu „Zaakceptuj mnie-bądź tolerancyjny”. Uroczystość była podsumowaniem działań w ramach obchodów Światowego Dnia Tolerancji. Uczestnicy zmagań konkursowych wykonywali prace w dwóch kategoriach: plastycznej i literackiej.

Celem organizatorów było podniesienie świadomości społecznej dotyczącej funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz propagowanie postaw tolerancji i komunikacji międzyludzkiej, jak również inspirowanie młodzieży do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. W konkursie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów powiatu bełchatowskiego, którzy licznie przybyli na uroczystość wręczenia nagród.

Wśród nagrodzonych znalazły się również uczennice Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rasach.

I miejsce w kategorii praca plastyczna (szkoły podstawowe): Kinga Staszek
III miejsce w kategorii praca plastyczna (gimnazja): Karolina Sadurska
II miejsce w kategorii praca literacka: Magdalena Kurdek

Opiekunem konkursowiczek była Pani Izabela Bechcińska.