Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze” wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach.

 

Gospodarstwo domowe tworzą:
1) osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
2) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
1) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

 

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego prosimy o składanie żądań o wydanie zaświadczenia w następujący sposób:

 

  • pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach,

    97-403 Drużbice, Drużbice 20,

  • elektronicznie (ePUAP) - taki wniosek musi być podpisany podpisem elektronicznym,

  • wrzucając do skrzynki korespondencyjnej wystawionej przed wejściem do budynku Urzędu Gminy w Drużbicach, Drużbice 77A.

Informacje dotyczące wydawania zaświadczeń są udzielane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drużbicach, telefon 44 631 10 88 wew. 33

 

Informacje o Programie Czyste Powietrze są udzielane w Urzędzie Gminy w Drużbicach, telefon 44 631 10 78 wew. 23

 

Tutaj do pobrania:

Żądanie wydania zaświadczenia

Klauzula informacyjna

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20201112_pomoc_pomoc.jpg

Informujemy, że od 12 listopada 2020 r., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach rozpoczyna wydawanie skierowań do odbioru produktów żywnościowych.Osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłaszanie się do pracowników socjalnych tel. 44 631-10-13./

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20201107_posilek_posilek.jpg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach informuje, że w okresie zamknięcia placówek edukacyjnych, w których stołówka szkolna jest nieczynna i dziecko nie spożywa posiłków - istnieje możliwość przyznania na ten okres pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi. tel. 44 631 10 13

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20201105_senior_senior.jpg

Seniorze! Masz 70 lat lub więcej, potrzebujesz wsparcia
w czasie pandemii i nie możesz liczyć na pomoc rodziny
ani najbliższego otoczenia?


Zadzwoń na specjalną infolinię:
22 505 11 11

lub bezpośrednio do GOPS w Drużbicach: 44 631 10 13


Gdy zgłosisz decyzję o pozostaniu w domu dla własnego bezpieczeństwa Ośrodek pomocy społecznej dostarczy Ci artykuły podstawowej potrzeby (artykuły spożywcze, leki, środki higieny osobistej) - za zakupy płaci Senior.

 

Mieszkańcu Gminy Drużbice!

Jeśli wiesz, że Senior potrzebuje wsparcia i nie jesteś w stanie zapewnić mu niezbędnej pomocy zadzwoń do Ośrodka pomocy społecznej i poinformuj o tym pracownika socjalnego.