Wójt Gminy Drużbice zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2016 r. Rada Gminy Drużbice podjęła nową Uchwałę NR XXI/234/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2016.5433). Nowe stawki opłaty obowiązują od 1 stycznia 2017r .

Apel Wójta Gminy Drużbice

Szanowni Mieszkańcy, nadszedł czas corocznych wiosennych porządków. Wszyscy zwracamy szczególną uwagę na czystość na terenie naszej Gminy wiedząc, że stan najbliższego otoczenia bezpośrednio świadczy o nas. Mówi o naszej trosce o dobro wspólne, ale też o kulturze, jaką reprezentujemy. Utrzymanie porządku wymaga zaangażowania nie tylko władz samorządowych, ale także Mieszkańców.To od Nas zależy czy otaczające nas środowisko będzie zdrowe i przyjazne .

Wójt Gminy Drużbice przypomina ze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.2011.8.31) na właścicielu zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania stanowiącej Załącznik nr 3 do w/w rozporządzenia.

Lp. Nazwa firmy Adres Kontakt
1. Wywóz Nieczystości Płynnych
Wiesław Rogoziński
ul. Poznańska 42
97-425 Zelów
698-271-402
2. MOTOHOUSE
International Transport Sp. z o. o.
ul. Czapliniecka 67
97-400 Bełchatów
044/632-18-46
3. WC SERWIS sp. z o.o. ul. Szybowa 20E
41-808 Zabrze
602-178-102
4. "Transport Ciężarowy Usługi Asenizacyjne"
Sławomir Gładys
Mzurki 30
97-371 Wola Krzysztoporska
512-328-421
5. P.T.U. Szambelan Jarosław Skiba ul. Nowowolska 56
95-200 Pabianice
042-213-71-98
6. P.U. Jędrula Andrzej Stasiak ul. Myśliwska 41/9
95-200 Pabianice
500-262-616
7. Wywóz Nieczystości Płynnych Krzysztof Pawłowski ul. Poznańska 50
97-425 Zelów
603-487-077
8. MGRiF Marta Duda os. Dolnośląskie 211/16
97-400 Bełchatów
514-306-509
9. Grzegorz Jeliński Wywóz Nieczystości Płynnych Zelówek 23
97-425 Zelów
570-942-685
10. mToilet sp. z o.o. ul. Toruńska 31,
03-226 Warszawa
800-800-800
11. SZUSTAKI-TRAK Tomasz Szustakiewicz Wadlew 11,
97-403 Drużbice
781-278-558

Pojemniki na śmieci nie bez powodu różnią się kolorami. Każdy z nich jest bowiem przypisany do innych odpadów. Przypominamy jak prawidłowo segregować śmieci według ogólnie przyjętych zasad. Należy zwrócić uwagę, by odpady były w miarę czyste, suche i niezatłuszczone.

Właściwa segregacja obejmuje: odpady organiczne, papier, tworzywa sztuczne, aluminium i inne metale, szkło białe i kolorowe oraz pozostałe odpady nie podlegające recyklingowi.