Pojemniki na śmieci nie bez powodu różnią się kolorami. Każdy z nich jest bowiem przypisany do innych odpadów. Przypominamy jak prawidłowo segregować śmieci według ogólnie przyjętych zasad. Należy zwrócić uwagę, by odpady były w miarę czyste, suche i niezatłuszczone.

Właściwa segregacja obejmuje: odpady organiczne, papier, tworzywa sztuczne, aluminium i inne metale, szkło białe i kolorowe oraz pozostałe odpady nie podlegające recyklingowi.

ODPADY ZMIESZANE
– pojemniki w kolorze innym niż pojemniki przeznaczone na odpady selektywnie zbierane np. kolor zielony, niebieski
ODPADY SUCHE
– pojemniki oznaczone kolorem żółtym
ODPADY SZKLANE
– pojemniki oznaczone kolorem pomarańczowym
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH teren ZUK w DRUŻBICACH
Kosz przeznaczony na odpady:
 • pozostałości z segregacji odpadów komunalnych,
 • wystudzony popiół i żużel.
Kosz przeznaczony na odpady:
 • czyste (opróżnione) opakowania :
  • z tworzyw sztucznych, butelki typu PET,
  • z metalu,
  • po chemii gospodarczej,
  • po kefirach i jogurtach,
 • folię opakowaniową,
 • gazety, papier do pisania, kartony i pudełka,
 • puszki i folię aluminiową, złom metali kolorowych,
 • czyste kartoniki po sokach, napojach i produktachmlecznych.
Kosz przeznaczony na odpady:
 • opakowania szklane,
 • białe i kolorowe butelki min. po napojach, sokach, alkoholach, żywności,
 • słoiki po dżemach i przetworach.
Przyjmowane będą:
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • odpady zielone,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe),
 • opakowania po środkach ochrony roślin,
 • zużyte baterie i akumulatory, zużyty - sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlano–rozbiórkowe,
 • zużyte opony,
 • opakowania ze szkła,
 • opakowania z tworzyw sztucznych,
 • opakowania z papieru i tektury,
 • drewno.
Nie wolno wrzucać:
 • gorącego popiołu i żużlu,
 • gałęzi,
 • śniegu i lodu,
 • żarówek, świetlówek, lamp, reflektorów,
 • baterii,
 • pojemników po olejach i farbach, środkach chemicznych,
 • szyb okiennych i samochodowych,
 • sprzętu RTV i AGD.
Nie wolno wrzucać:
 • odpadów organicznych,
 • opakowań zawierających substancje organiczne,
 • tworzyw sztucznych zastosowania medycznego,
 • podpasek, pieluch tapet,
 • tekstyliów, odzieży,
 • popiołu,
 • szkła, porcelany,
 • worków po nawozach, sznurków, folii ogrodowej,
 • odpadów budowlanych,
 • elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • żarówek, świetlówek, baterii,
 • pojemników po olejach i farbach,
 • opakowań po lekarstwach,
 • odpadów z samochodów,
 • sprzętu RTV i AGD.
Nie wolno wrzucać:
 • porcelany, ceramiki, szkła stołowego,
 • zniczy szklanych,
 • żarówek, lamp, reflektorów, luster,
 • szyb okiennych i samochodowych,
 • ekranów i lamp telewizyjnych,
 • opakowań po lekach.
Pamiętaj:
Zanim wrzucisz odpad:
 • odkręć nakrętkę i usuń resztki produktów z opakowań,
 • zgnieć opakowanie, a kartony i pudełka papierowe złóż płasko.
Pamiętaj:
Zanim wrzucisz odpad:
 • odkręć nakrętkę, kapsel i usuń resztki produktów z opakowań.