ziemia-130x199.png

Apel Wójta Gminy Drużbice

Szanowni Mieszkańcy, nadszedł czas corocznych wiosennych porządków. Wszyscy zwracamy szczególną uwagę na czystość na terenie naszej Gminy wiedząc, że stan najbliższego otoczenia bezpośrednio świadczy o nas. Mówi o naszej trosce o dobro wspólne, ale też o kulturze, jaką reprezentujemy. Utrzymanie porządku wymaga zaangażowania nie tylko władz samorządowych, ale także Mieszkańców.To od Nas zależy czy otaczające nas środowisko będzie zdrowe i przyjazne .

Mając na względzie estetyczny wygląd naszych miejscowości i zdrowie mieszkańców nie możemy wyrzucać odpadów do lasu, na brzegi rzek czy do przydrożnych rowów. Nie wylewajmy również ścieków na pole i nie spalajmy odpadów w domowych piecach. Wszystkie te działania zagrażają nam samym oraz generują konsekwencje zdrowotne, środowiskowe i materialne.

Zwracam uwagę na utrzymanie w ładzie przyległych do posesji rowów i chodników. Każde gospodarstwo ma obowiązek posiadać umowę na wywóz śmieci, a w terenie skanalizowanym zamieszkałe budynki muszą być podłączone do kanalizacji. Zróbmy wszystko, aby Gmina Drużbice lśniła czystością i porządkiem, by stała się wzorem dla innych.

Nie zaśmiecajmy, nie zatruwajmy, nie niszczmy naszego otoczenia, zapewnijmy sobie samym i przyszłym pokoleniom – naszym dzieciom i wnukom majątek w postaci czystych lasów, rzek i pięknej przyrody. Wspólnie dbajmy o teren naszej małej ojczyzny.

Drodzy Mieszkańcy - Wszyscy jesteśmy gospodarzami,
a Gmina Drużbice to nasze wspólne dobro.
Naszym obowiązkiem jest o nie dbać.

Wójt Gminy Drużbice
Bożena Zielińska

Każdy, kto jest świadkiem podrzucania śmieci bądź wylewania nieczystości płynnych (także w lesie i nad rzekami) proszony jest o kontakt z Policją:

  • Komisariat Policji w Drużbicach:
    tel. 44/6311077 lub
  • Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie
    tel. stacjonarny 44/6355211, tel. kom. 723694591.

Proszę pamiętać, że za nielegalny wywóz śmieci można otrzymać mandat do 500 zł. W przypadku odmowy jego przyjęcia, dużej skali zjawiska, powtarzalności procederu lub wyjątkowej uciążliwości sprawa kierowana jest do sądu, który może wymierzyć karę do 5 tys. zł.

Wrzucaj śmieci do śmietnika, bo papierek sam nie znika
Powtarzajcie w domu, w szkole,
wszystkim wokół bez wytchnienia,
by śmietnika nie robili ze swojego otoczenia.