WARSZTATY KULINARNE W RAMACH POPŻ

 

Wójt Gminy Drużbice serdecznie zaprasza osoby zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 do udziału w warsztatach kulinarnych, które odbędą się

 

15 lipca 2020r. w świetlicy wiejskiej w Drużbicach

w godz. 10.30- 12.00 (I grupa) oraz 12.00-13.30 (II grupa)

 

Warsztaty kulinarne dedykowane są każdej osobie, która korzysta z pomocy w postaci paczki żywnościowej. Uczestnicy będą mieli okazję poszerzyć wiedzę na temat, w jaki sposób czytać etykiety spożywcze, by nie zostać oszukanym przez producentów żywności oraz mieć świadomość składu danego produktu spożywczego. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanego kierunkowo edukatora.

Zgodnie z obowiązujacymi zasadami, podczas warsztatów konieczne jest zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk przed wejściem oraz zachowanie bezpiecznej odległości między osobami, nie mniejszej niż 1,5 m.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach kulinarnych lub uzyskaniem dodatkowych informacji zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach, Drużbice 20, pokój nr 6, tel. 44 631 10 13

Wójt Gminy Drużbice zaprasza osoby zakwalifikowane

do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2019

po odbiór paczek żywnościowych.

 

Paczki będą wydawane w Świetlicy Wiejskiej we Wdowinie:

 

10 lipca 2020 r. w godzinach 9.30 – 16.30

13 lipca 2020 r. w godzinach 12.00 – 20.00

14 lipca 2020 r. w godzinach 9.30 – 16.30

 

Jednocześnie informuję, że nadal istnieje możliwość zakwalifikowania do Programu i otrzymania skierowania do odbioru żywności.

Pomoc mogą otrzymywać osoby i rodziny mieszkające na terenie Gminy Drużbice znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z powodu ubóstwa oraz w szczególności: sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1 402 zł - w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 056 zł - na osobę w rodzinie.

Aby otrzymać skierowanie należy kontaktować się telefonicznie z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach, tel. 44 631 10 13.

Uwaga!

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się Covid-19, podczas odbioru żywności konieczne jest:

- zakrywanie ust i nosa,

- dezynfekcja rąk przed wejściem lub posiadanie rękawiczek ochronnych,

- zachowanie bezpiecznej odległości między osobami,

nie mniejszej niż 1,5 m,

- powstrzymaniu się od osobistego odbioru paczki, jeżeli występują objawy gorączki, kaszlu, przeziębienia.

Oryginał kurendy do pobrania

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200630_konkurs_konkurs_1.jpg

Za nami pierwszy Gminny Festiwal Piosenki Anglojęzycznej zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Rasach.

Patronat nad konkursem, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, sprawował Wójt Gminy Drużbice.

Pierwsze miejsce w kategorii klas 4-8 zdobyła Alicja Błoch ze Szkoły Podstawowej w Wadlewie.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały 3 osoby:

- Angelika Sadurska (SP Wadlew)

- Karolina Dobroszczyk (SP Drużbice)

- Hanna Chendzlik (SP Drużbice)

 

W kategorii klas 1-3 zwycięstwo odniósł Filip Koput ze Szkoły Podstawowej w Rasach, natomiast na wyróżnienie zasłużyła Wiktoria Jagiełło (SP Wadlew).

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

gallery1

Po 33 latach służby, a 7 dowodzenia jednostką PSP w Bełchatowie st. bryg. Komendant Wojciech Jeleń odszedł na emeryturę.

gallery1

686 690 zł otrzymała Gmina Drużbice w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200630_stawy_stawy.png

Rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli straty w chowie lub hodowli ryb słodkowodnych, będą mogli ubiegać się w ARiMR o wsparcie. 1 lipca 2020 r. ruszy nabór wniosków. Można je będzie składać do 15 lipca 2020 r . w biurach powiatowych Agencji.

O pomoc może wystąpić producent rolny, który:

  • w 2019 r. prowadził chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź
    w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
  • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
    o przyznanie płatności (EP), lub weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez powiatowego lekarza weterynarii;
  • złożył do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie sprawozdanie RRW-22 za rok 2017 oraz rok 2018, zawierające zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli.

 

Stawka pomocy wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi. Wysokość dofinansowania będzie ustalana jako iloczyn powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi oraz stawki pomocy na 1 ha tej powierzchni. Przy czym wysokość pomocy dla jednego podatnika podatku rolnego nie może być większa niż równowartość w złotych 30 tys. euro.

 

Wsparcie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa
i akwakultury.

 

Wnioski będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, o ile w danej placówce Agencji istnieje taka możliwość, lub dostarczyć je do specjalnych wrzutni, które ustawione są w jednostkach terenowych ARiMR. W tym drugim przypadku do wniosku należy dołączyć dane kontaktowe (adres e- mail bądź nr telefonu komórkowego), na które Agencja przekaże informację o przyjęciu wniosku. Dokumenty można też przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

 

Pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla hodowców ryb należy kierować na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

gallery1

W nieco innych okolicznościach niż zazwyczaj, ale za to z nutą nostalgii i wspomnień ósmoklasiści ze szkół podstawowych w gminie Drużbice zakończyli rok szkolny.