Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.16.2021 r. Wójta Gminy Drużbice z dnia 29 stycznia 2021 r.  rekrutacja do publicznych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca 2021 r.

Kryteria naboru określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz:

  • uchwała nr XXX/327/2017 Rady Gminy Drużbice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego,
  • Uchwała Nr XXXII/346/2018 Rady Gminy Drużbice z dnia 2 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego.

 

Zarządzenie Nr 0050.16.2021

Uchwała Nr XXX.327.2017

Uchwała Nr XXXII.346.2018