Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.15.2021 r. Wójta Gminy Drużbice z dnia 29 stycznia 2021 r. rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych rozpocznie się 1 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 0050.15.2021