Wójt Gminy Drużbice informuje, że od dnia 06.02.2021r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczący się w Drużbicach Kol. 86 będzie czynny w każdą sobotę w godzinach 8.00-16.00.